top of page
REAP International - Logo Red noback copy.png
Được thiết kế riêng cho các mục sư và nhà lãnh đạo đã hoạt động trong thánh chức.
Ưu Điểm của  Đại Học Thần Học Texas
Tập Trung vào Lời Chúa
10 Môn Học Cho Giáo Trình

Giáo trình học tập trung vào Lời Chúa, không tập trung vào những môn không cần thiết để hoàn thành chương trình học.

Sinh viên chỉ cần hoàn tất 10 môn học của TXUT cho giáo trình mỗi năm. 5 môn học cho mỗi học kỳ.

Học Phí Thấp
Sứ Mệnh

Chương trình với học phí thấp so với những trường Kinh Thánh khác nhằm giúp sinh viên tránh những khoản nợ  không cần thiết sau khi  hoàn tất chương trình học.

TXUT  trang bị và đào tạo lãnh đạo và nhân sự trong các mục vụ hầu việc Chúa. Các môn học thực tế và thông dụng trong chức vụ.

GIÁO TRÌNH VÀ HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

  • Chứng Chỉ Học Kinh Thánh ( Một Năm)

  • Cao Đẳng Thần Học (Hai Năm)

  • Chứng Chỉ Mục Vụ (Ba Năm)

  • Cử Nhân Thần Học (Bốn Năm)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,350.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$135 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

  • Cao Học Thần Học

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,600.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$160

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Tốt Nghiệp Cử Nhân Và Hoàn Tất 10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

  • Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min)

  • Tiến Sĩ Thần Học (Ph.D)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,800.00

$2500.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$180 D.Min, $250 Ph.D 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Liên Hệ Với Giám Học Nơi Bạn Cư Ngụ Để Biết Thêm Chi Tiết

IMG_9160.jpg
Liên Lạc Văn Phòng Giám Học

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc, xin gửi câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu ở trên và trường sẽ nhanh chóng giải đáp.

Rev. Lê Hoàng Trọng (Paul), D.Min.

FB_IMG_1624923726537_2.jpg

Dr. Thien-An (Dan) Dang

Dr. John Arroyo   

Dr. Joseph Boomenyo

Dr. Chuck Conklin

Dr. Mary Gaither

 

Dr. Yuseff Howard

Dr. Geof Jackson

Dr. Michael Le

 

Dr. Al Roever

Dr. Dave Wallace

 

Dr. Marti Williams

Dr. Tan Nguyen

Dr. Trong Le

Dr. Hiep Phan

Dr. Khanh Hung Tran

Rev. Thuan Phuoc Le, M.Div.

Rev. The Dang, M.A.

Rev. Tuan Quang Tran, M.A.

Dr. Thong Tao Le

Rev. Hung Nguyen, M.A.

Rev. Tai Ba Nguyen, M.A.

Rev. Hoang Van Vu, M.A.

Dr. Kathy Wampler

 

Dr. John Bosman

Dr. Saleta Johnson

Mrs. Vivian Phuong Tran, M.A. 

Dr. Brenda Marlin

bottom of page