REAP International - Logo Red noback copy.png
Được thiết kế riêng cho các mục sư và nhà lãnh đạo đã hoạt động trong thánh chức.
Your future is waiting. Take the next step.
Ưu Điểm của  Đại Học Thần Học Texas
Tập Trung vào Lời Chúa
10 Môn Học Cho Giáo Trình

Giáo trình học tập trung vào Lời Chúa, không tập trung vào những môn không cần thiết để hoàn thành chương trình học.

Sinh viên chỉ cần hoàn tất 10 môn học của TXUT cho giáo trình mỗi năm. 5 môn học cho mỗi học kỳ.

Học Phí Thấp
Sứ Mệnh

Chương trình với học phí thấp so với những trường Kinh Thánh khác nhằm giúp sinh viên tránh những khoản nợ  không cần thiết sau khi  hoàn tất chương trình học.

TXUT  trang bị và đào tạo lãnh đạo và nhân sự trong các mục vụ hầu việc Chúa. Các môn học thực tế và thông dụng trong chức vụ.

GIÁO TRÌNH VÀ HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

  • Chứng Chỉ Học Kinh Thánh ( Một Năm)

  • Cao Đẳng Thần Học (Hai Năm)

  • Chứng Chỉ Mục Vụ (Ba Năm)

  • Cử Nhân Thần Học (Bốn Năm)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,350.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$135 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

10 Lớp Học

 CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

  • Cao Học Thần Học

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,600.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$160

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Tốt Nghiệp Cử Nhân Và Hoàn Tất 10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

  • Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min)

  • Tiến Sĩ Thần Học (Ph.D)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,800.00

$2500.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$180 D.Min, $250 Ph.D 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Liên Hệ Với Giám Học Nơi Bạn Cư Ngụ Để Biết Thêm Chi Tiết

Wallace Headshot.jpg
Liên Lạc Văn Phòng Giám Học

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc, xin gửi câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu ở trên và trường sẽ nhanh chóng giải đáp.

Dave Wallace, D.Min.

FB_IMG_1624923726537_2.jpg