top of page
TXUT LOGO color.png

Chi Phí Thấp - Kết Quả Cao!

Trang Bị Lời Chúa Cho Chức Vụ.

ĐĂNG KÝ NHẬN

english language.png
spanish language.png
vietnamese language.png

TIẾNG VIỆT

Your future is waiting. Take the next step.
Ưu Điểm của  Đại Học Thần Học Texas
Tập Trung vào Lời Chúa

Giáo trình học tập trung vào Lời Chúa, không tập trung vào những môn không cần thiết để hoàn thành chương trình học.

10 Môn Học Cho Giáo Trình

Sinh viên chỉ cần hoàn tất 10 môn học của TXUT cho giáo trình mỗi năm. 5 môn học cho mỗi học kỳ.

Học Phí Thấp

Chương trình với học phí thấp so với những trường Kinh Thánh khác nhằm giúp sinh viên tránh những khoản nợ  không cần thiết sau khi  hoàn tất chương trình học.

Sứ Mệnh

TXUT  trang bị và đào tạo lãnh đạo và nhân sự trong các mục vụ hầu việc Chúa. Các môn học thực tế và thông dụng trong chức vụ.

Tín Chỉ Kinh Nghiệm Mục Vụ

Nếu bạn đã từng hầu việc Chúa trên 5 năm, Texas University of Theology sẽ miễn một số tín chỉ  dựa vào kinh nghiệm. Hãy đăng ký và gửi bộ hồ sơ về trường để được xét miễn những tín chỉ hội đủ điều kiện.

54c1321e40688_150124PreachingCAB.jpg
TXUT CLASS OF 2022 GRADUATION CEREMONY
graduation 2022.JPG
GIÁO TRÌNH VÀ HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

  • Chứng Chỉ Học Kinh Thánh ( Một Năm)

  • Cao Đẳng Thần Học (Hai Năm)

  • Chứng Chỉ Mục Vụ (Ba Năm)

  • Cử Nhân Thần Học (Bốn Năm)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,350.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$135 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

  • Cao Học Thần Học

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,600.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$160

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Tốt Nghiệp Cử Nhân Và Hoàn Tất 10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

  • Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min)

  • Tiến Sĩ Thần Học (Ph.D)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,800.00

$2500.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$180 D.Min, $250 Ph.D 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Liên Hệ Với Giám Học Nơi Bạn Cư Ngụ Để Biết Thêm Chi Tiết

IMG_9160.jpg
Liên Lạc Văn Phòng Giám Học

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc, xin gửi câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu ở trên và trường sẽ nhanh chóng giải đáp.

Lê Hoàng Trọng (Paul), D.Min.

FB_IMG_1624923726537_2.jpg
bottom of page