Chi Phí Thấp - Kết Quả Cao!

Học lấy bằng Kinh Thánh
theo thời khóa biểu của bạn.

english language.png
spanish language.png

TIẾNG VIỆT

Đại học Thần học Texas Ưu điểm
Tập Trung vào Lời Chúa

Giáo trình học tập trung vào Lời Chúa, không tập trung vào những môn không cần thiết để hoàn thành chương trình học.

10 Môn Học Cho Giáo Trình

Không cần phải đoán có bao nhiêu lớp học trong giáo trình. Sinh viên chỉ cần hoàn tất 10 môn của TXUT cho các văn bằng cao học.

Học Phí Thấp

Chương trình với học phí thấp so với những Chủng viện khác để tránh nợ sau khi sinh viên hoàn tất.

Sứ Mạng

TXUT được tạo dựng để trang bị mục sư, lãnh đạo và nhân sự trong công tác hầu việc Chúa. Các môn học thực tế và thông dụng trong chức vụ.

Tín Chỉ Kinh Nghiệm Mục Vụ

Nếu bạn đã từng hầu việc Chúa trên 5 năm. Texas University of Theology sẽ khấu trừ một số tín chỉ qua kinh nghiệm. Hãy đăng ký và gửi bộ hồ sơ về trường.

GIÁO TRÌNH VÀ HỌC PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN

  • Chứng Chỉ Học Kinh Thánh ( Một Năm)

  • Cao Đẳng Thần Học (Hai Năm)

  • Chứng Chỉ Mục Vụ (Ba Năm)

  • Cử Nhân Thần Học (Bốn Năm)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,350.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$135 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

10 Lớp Học

 CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC

  • Cao Học Thần Học

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,600.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$160

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Tốt Nghiệp Cử Nhân Và Hoàn Tất 10 Lớp Học

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

  • Tiến Sĩ Mục Vụ (D.Min)

  • Tiến Sĩ Thần Học (Ph.D)

HỌC PHÍ MỘT NĂM

$1,800.00

$2500.00

HỌC PHÍ MỘT THÁNG

$180 D.Min, $250 Ph.D 

LỆ PHÍ SÁCH

$15 - $20

YÊU CẦU
TỐT NGHIỆP

Liên Hệ Với Giám Học Nơi Bạn Cư Ngụ Để Biết Thêm Chi Tiết

Liên Lạc Văn Phòng Giám Học

Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc, xin gửi câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu ở trên và trường sẽ nhanh chóng giải đáp.

Rev. Dave Wallace

Dave with President of TXUT

© 2017 A ministry of Dave Roever Evangelistic Association

817-238-2000

Mail: P.O. Box 136130

Fort Worth, TX 76136